BetVisa cung cấp Chương trình tiền thưởng giới thiệu để thưởng cho những người chơi mời bạn bè của họ tham gia trang web.

Tiền thưởng giới thiệu

Người chơi giới thiệu thành công bạn bè của họ sẽ nhận được tiền thưởng 50,000 VND và bạn bè của họ cũng sẽ nhận được tiền thưởng 50,000 VND khi đăng ký và gửi tổng cộng 500,000 VND trong vòng 30 ngày.

Loại rút tiền và trò chơi:

Số tiền rút tối đa cho phần thưởng này là không giới hạn và nó có thể được sử dụng cho tất cả các loại trò chơi.

Tiền thưởng giới thiệuBetVisa 50,000 VND
Tiền thưởng giới thiệu50.000 VND
Tổng tiền gửi500,000 VND
Khoảng thời gianHái 30 ngày
Số tiền rút tối đaVô hạn
Loại trò chơiTất cả

Tham gia và Hạn chế:

Để tham gia chương trình này, người chơi phải sử dụng liên kết đăng ký giới thiệu được cung cấp trên trang Giới thiệu và vé thưởng phải được đổi từ cùng một trang. Khuyến mãi này không thể được sử dụng cùng với bất kỳ ưu đãi khuyến mại nào khác và người chơi chỉ được giới hạn ở một tài khoản. Bất kỳ người chơi nào bị phát hiện mở nhiều tài khoản hoặc gian lận sẽ bị khóa tài khoản và mất tiền gửi.

loại trừ

Người chơi cần lưu ý rằng bất kỳ cược nào được đặt ở hai bên đối diện, kết quả hòa, trò chơi được hoàn tiền, vô hiệu hoặc bị hủy đều bị loại trừ khỏi tính toán đặt cược.

Các điều khoản và điều kiện

BetVisa có quyền sửa đổi, thay đổi, ngừng, hủy bỏ, từ chối hoặc làm mất hiệu lực của chương trình khuyến mãi này theo quyết định riêng của mình và áp dụng Điều khoản và Điều kiện tiêu chuẩn của trang web.

Phần kết luận

Hãy tận dụng chương trình này để mời bạn bè của bạn tham gia BetVisa và kiếm phần thưởng tiền thưởng cho chính bạn và bạn bè của bạn.