Công ty của chúng tôi, Betvisa cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật cho khách hàng. Tuy nhiên, nội dung trên trang web của chúng tôi chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung và không nên được hiểu là lời khuyên chuyên nghiệp hoặc pháp lý. Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp hoặc tính khả dụng đối với trang web hoặc thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc đồ họa liên quan có trên trang web cho bất kỳ mục đích nào. Do đó, bất kỳ sự phụ thuộc nào của bạn vào thông tin đó đều do bạn tự chịu rủi ro.

Ngoài ra, chúng tôi có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc xóa bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. BetVisa Vietnam sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trên trang web của chúng tôi hoặc đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc nội dung của nó.

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của tuyên bố từ chối trách nhiệm này, cũng như các điều khoản và điều kiện sử dụng và chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Điều hướng từ chối trách nhiệm

Tuyên bố từ chối trách nhiệm của BetVisa Việt Nam được thiết kế để bảo vệ lợi ích của khách hàng bằng cách xác định rõ ràng phạm vi và giới hạn của thông tin được cung cấp trên trang web của chúng tôi. Điều quan trọng là bạn phải hiểu các điều khoản và điều kiện của tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi trước khi sử dụng trang web của chúng tôi hoặc dựa vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên trang web.

Để điều hướng tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi, chỉ cần cuộn xuống để đọc nội dung. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm được tổ chức thành nhiều phần, mỗi phần giải quyết một khía cạnh khác nhau của thông tin và dịch vụ của chúng tôi.

Bảo vệ quyền của bạn

Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật cho khách hàng. Chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của bạn và để đảm bảo rằng trang web của chúng tôi và nội dung của nó không có lỗi và chính xác.

Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng trang web của chúng tôi hoặc nội dung của nó sẽ luôn không có lỗi, cập nhật hoặc chính xác. Do đó, chúng tôi khuyến khích khách hàng xác minh thông tin được cung cấp trên trang web của chúng tôi trước khi dựa vào đó cho bất kỳ mục đích nào.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý miễn trừ và giữ cho BetVisa và các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của công ty không bị tổn hại trước bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc nội dung của nó.

Chúng tôi nỗ lực hết sức để bảo vệ quyền lợi của khách hàng và cung cấp các dịch vụ chất lượng cao. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về quyền của mình với tư cách là khách hàng hoặc về nội dung trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.