Betvisa Vietnam coi trọng quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chính sách này phác thảo cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn cũng như cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn.

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin từ khách hàng của mình, bao gồm thông tin cá nhân, thông tin tài chính, thông tin kỹ thuật và thông tin sử dụng. Chúng tôi thu thập thông tin này thông qua nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm trực tiếp từ bạn, tự động thông qua việc sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác và từ các nguồn của bên thứ ba.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích như cung cấp dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với bạn, cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi cũng như tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Các loại thông tin chúng tôi thu thập

Tại BetVisa Việt Nam, chúng tôi thu thập một số loại thông tin từ khách hàng của mình, bao gồm:

 • Thông tin cá nhân: Thông tin này bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin liên hệ khác của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin này khi bạn tạo tài khoản, đặt hàng hoặc cung cấp thông tin đó cho chúng tôi.
 • Thông tin tài chính: Thông tin này bao gồm chi tiết thanh toán của bạn, chẳng hạn như số thẻ tín dụng và thông tin tài khoản ngân hàng. Chúng tôi thu thập thông tin này khi bạn mua hàng hoặc tham gia vào các giao dịch tài chính khác trên trang web của chúng tôi.
 • Thông tin kỹ thuật: Thông tin này bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt và các chi tiết kỹ thuật khác về thiết bị của bạn và cách bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi tự động thu thập thông tin này thông qua việc sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác.
 • Thông tin sử dụng: Điều này bao gồm thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi, chẳng hạn như những trang bạn truy cập và thời gian bạn dành cho mỗi trang. Chúng tôi tự động thu thập thông tin này thông qua việc sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác.

Bằng cách thu thập thông tin này, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ của mình, liên lạc với bạn, cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi cũng như tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin này với các nhà cung cấp bên thứ ba như bộ xử lý thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ và mạng quảng cáo, cũng như các cơ quan pháp lý theo yêu cầu của pháp luật hoặc để bảo vệ quyền và lợi ích của chúng tôi.

Cách chúng tôi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin từ khách hàng của mình theo nhiều cách, bao gồm:

 • Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân và thông tin tài chính khi bạn tạo tài khoản, đặt hàng hoặc tham gia vào các hoạt động khác trên trang web của chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin này. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin khi bạn liên hệ với chúng tôi để đặt câu hỏi hoặc phản hồi.
 • Thu thập tự động: Chúng tôi tự động thu thập thông tin kỹ thuật và thông tin sử dụng thông qua việc sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác. Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chúng cho phép chúng tôi ghi nhớ các tùy chọn của bạn, phân tích lưu lượng truy cập trang web và cung cấp cho bạn trải nghiệm được cá nhân hóa hơn.
 • Nguồn của bên thứ ba: Chúng tôi có thể nhận thông tin từ các nguồn của bên thứ ba, chẳng hạn như bộ xử lý thanh toán, mạng quảng cáo và nền tảng truyền thông xã hội. Thông tin này có thể bao gồm thông tin cá nhân và dữ liệu khác cho phép chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình và tiếp cận khách hàng mới.

Chúng tôi sử dụng các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng thông tin chúng tôi thu thập là chính xác, phù hợp và cần thiết cho các mục đích của chúng tôi. Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị truy cập trái phép, mất mát hoặc trộm cắp theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập từ khách hàng của mình cho một số mục đích, bao gồm:

 • Cung cấp dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân và thông tin tài chính của bạn để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn, chẳng hạn như xử lý đơn đặt hàng, giao hàng mua và liên lạc với bạn về tài khoản của bạn.
 • Cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin kỹ thuật và thông tin sử dụng để phân tích lưu lượng truy cập trang web, theo dõi hành vi của người dùng và xác định các cách để cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn và đảm bảo rằng các dịch vụ của chúng tôi đang hoạt động hiệu quả.
 • Liên lạc với bạn: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn về tài khoản của bạn, chẳng hạn như gửi cho bạn các bản cập nhật, khuyến mãi và các thông báo khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để trả lời các câu hỏi hoặc phản hồi của bạn.
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý, chẳng hạn như đáp ứng các yêu cầu pháp lý, ngăn chặn gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác và bảo vệ quyền và lợi ích của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích khác phù hợp với các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào không phù hợp với những mục đích này mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

Tại BetVisa Việt Nam, chúng tôi chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập từ khách hàng của mình với các nhà cung cấp bên thứ ba, cũng như các cơ quan pháp luật theo yêu cầu của pháp luật hoặc để bảo vệ quyền và lợi ích của chúng tôi. Các nhà cung cấp bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn bao gồm:

 • Bộ xử lý thanh toán: Chúng tôi chia sẻ thông tin tài chính của bạn với bộ xử lý thanh toán giúp chúng tôi xử lý đơn đặt hàng của bạn và các giao dịch tài chính khác.
 • Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi vận hành trang web và cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Điều này có thể bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, công ty vận chuyển và các nhà cung cấp dịch vụ khác giúp chúng tôi thực hiện các đơn đặt hàng của bạn.
 • Mạng quảng cáo: Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các mạng quảng cáo và các đối tác bên thứ ba khác giúp chúng tôi quảng bá dịch vụ của mình và tiếp cận khách hàng mới.

Chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng các nhà cung cấp bên thứ ba này sử dụng thông tin của bạn theo cách phù hợp với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và tuân thủ các luật và quy định hiện hành. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào vì bất kỳ mục đích nào không phù hợp với các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Lưu giữ và xóa dữ liệu

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi và cho các mục đích khác được nêu trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng thông tin của bạn là chính xác, phù hợp và cần thiết cho các mục đích của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể xóa thông tin của bạn bất cứ lúc nào theo yêu cầu của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Nếu bạn muốn chúng tôi xóa thông tin của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin được cung cấp trong phần Liên hệ với chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể xóa thông tin của bạn trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi luật pháp yêu cầu chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn hoặc khi chúng tôi cần thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị truy cập trái phép, mất mát hoặc trộm cắp. Điều này bao gồm việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu của bạn, cũng như để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được lưu trữ an toàn và không bị mất hoặc bị đánh cắp.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị truy cập trái phép, mất mát hoặc trộm cắp. Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của bạn, bao gồm:

 • Kiểm soát truy cập: Chúng tôi sử dụng các biện pháp kiểm soát truy cập, chẳng hạn như mật khẩu và các tính năng bảo mật khác, để ngăn truy cập trái phép vào dữ liệu của bạn.
 • Mã hóa: Chúng tôi sử dụng mã hóa để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị truy cập trái phép trong quá trình truyền.
 • Tường lửa: Chúng tôi sử dụng tường lửa để ngăn chặn truy cập trái phép vào hệ thống và dữ liệu của chúng tôi.
 • Theo dõi và kiểm tra: Chúng tôi thường xuyên theo dõi và kiểm tra các hệ thống và dữ liệu của mình để đảm bảo rằng chúng an toàn và hoạt động bình thường.

Chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được lưu trữ an toàn và không bị mất hoặc bị đánh cắp. Điều này bao gồm việc sử dụng các quy trình sao lưu và phục hồi thích hợp để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn không bị mất trong trường hợp xảy ra lỗi hệ thống hoặc sự gián đoạn khác.

Cập nhật chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết duy trì sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Là một phần của cam kết này, chúng tôi có thể cập nhật định kỳ chính sách quyền riêng tư của mình để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn thu thập dữ liệu, yêu cầu pháp lý hoặc nhu cầu kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi thông báo cho khách hàng của mình về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với chính sách quyền riêng tư của chúng tôi qua email hoặc thông qua các kênh liên lạc khác, chẳng hạn như trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu chính sách quyền riêng tư này để phản ánh ngày có những thay đổi gần đây nhất.

Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật này, khách hàng thừa nhận họ chấp nhận các điều khoản sửa đổi. Chúng tôi khuyến khích khách hàng của mình định kỳ xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi để được thông báo về các hoạt động sử dụng dữ liệu của chúng tôi.